Başman Group Slogan Başman Group Slogan

Başman Group of Companies bünyesinde açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilir ve sayfamızdaki formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Detay için İş Müracaat Formu tıklayınız.

Başman Group Of Companies İnsan Kaynakları Politikası

 • Şirketler Grubumuzun faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde sürdürebilmesini sağlayacak, İnsan Kaynağının niteliğinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili süreci oluşturmak ve etkin uygulanmasını sağlamak.
 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği, önce ve Lider olarak gördüğü Şirket olmak için gerekli planlamaları yapmak.
 • Seçme ve işe alma sürecini global gelişimlere ayak uydururak, Ada Halkının geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemek.
 • Toplumdaki Nitelikli işgücünü şirkete çekecek ve çalışanların bağlılığını ve performansını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak.
 • Personelin şirkete katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek, ve devamı için uygulamalar yapmak, şirket içi terfilere önem vermek ve bunu personeli teşvik edecek şekilde paylaşmak.
 • Çalışanların işlerinin niteliğinin getirdiği gelişme ve olumlu değişmeleri takip edebilmesi, görev tatminlerinin yükseltilmesi, işte daima artan başarı ile çalışmalarının sağlanması için, ihtiyacı olan eğitimleri tespit etmek, uygulamak, ve şirket yararına oluşması beklenen sonuçlarını takip etmek, devamlılığını sağlamak.
 • Çalışanların kendi sorumluluğundaki çalışmaların izlenebilir ve ölçülebilir sonucunu görmeleri ve değerlendirmeleri için, Performans Yönetim Sistemini geliştirmek ve uygulamak.
 • Çalışanın Şirket içinde sürekli olumlu gelişimini sağlayan, bir üst sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya ve gelişime açık personeli değerlendiren Kariyer Yönetim Sistemini oluşturmak.
 • Şirkette gelişen işlerin kapsamı, Personel Kaynak ihtiyacı ve çalışma şartları hakkında güncel bilgiyi sağlamak, bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, şirket içinde değişen koşullara uygun iş tanımları hazırlamak.
 • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirleri en etkin şekilde uygulamak.
 • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşlerini alarak motive etmek ve yapılacak çalışmalara yön vermek.
 • Çalışanlarda Kurum Kültürüne sahip bir bilincin oluşmasını sağlamak.
 • Çalışanlarda sürdürebilirlik anlayışını oluşturmak. Strateji oluşturuken kısa değil uzun vadeli çözümler yaratmak ve devamlılığını sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde etkin uygulanma bilincini çalışanlar üzerinde oluşturmak ve iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek.

You don’t build a business, you build people. And then people build the business.

Zig Zaglar