Başman Group Slogan Başman Group Slogan

 

Vizyonumuz

Kuzey Kıbrıs’ta örnek alınan, çalışanlarına ilham veren, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda ülkesine katkı sağlayan lider kuruluş olmak

Misyonumuz

Başman Ailesi olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, müşterilerimizin ürün ihtiyaçlarını ve servis beklentilerini piyasada farklılıklar yaratarak, en iyi anlayan ve karşılayan şirket olmak

Temel İlke & Etik Değerlerimiz

  • Dürüstlük & Adil Davranma

Şirketimiz’in ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

  • Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak, Başman Group of Companies hedeflerinin ve kültürünün bir parçasıdır.

  • Yenilikçilik

Ürünlerinin, hizmetlerinin, iş yapış şekillerinin ve süreçlerin hem şirket çalışanları hem de müşteriler için daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak yenilikler bulmak ve uygulamak temel hedeflerdendir.

  • Liderlik

Her seviyede liderlik yaratılması amaçlanmaktadır.

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Daha iyi bir toplum, çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

  • Şeffaflık & Hesap Verebilirlik

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzı benimsenmektedir.

  • Adil Ticari Yaklaşımlar

Müşterilere istemedikleri ürünleri pazarlamak, anlaşmalar yapmak üzere baskı kurmak ve ekonomik olmayan fiyatlandırma politikaları uygulayarak rakipleri yok etmek kabul edilemez.

  • Etik Kurum Kültürü

Etik olan davranışlar desteklenmekte ve etik dışı davranışları koruyacak yaklaşımlar asla sergilenmemektedir.